Potrat (abort – z lat. „aborior“ – zomrieť pred narodením) je predčasná smrť embrya alebo plodu počas jeho prenatálneho vývoja1. Rozoznávame spontánnyumelý potrat. Spontánny potrat je bez úmyselného zavinenia, bez zásahu človeka a nie je tam morálna vina. Napriek tomu môže rodina po spontánnom potrate prežívať bolesť, smútok. Príčiny sú často nepredvídateľné, niekedy vychádzajú z anomálií embrya alebo iných neznámych porúch matky. Matka má dbať o svoje zdravie, nemá užívať alkohol, drogy, ktoré by mohli vyvolať spontánny potrat.

Poznáme aj tzv. nepriamy potrat, keď je matka chorá, a pri liečbe nechcene dôjde k potratu (liečba nechcene spôsobí aj potrat). Vtedy to nie je morálne pripočítateľné, to znamená, že liečba matky je morálne prípustná. Lekár môže liečiť matku, ale nemôže priamo zabiť dieťa, aby zachránil život matky (napr. onkologické ochorenie). Vždy platí morálna zásada, že nevinného človeka nikdy nemôžeme zabiť.

Umelý alebo úmyselný potrat je násilné ukončenie života človeka počas prenatálneho vývoja a nie je nikdy morálne povolené.2 V medicíne alebo v populárnej literatúre zaužívané pomenovanie „umelé prerušenie tehotenstva“ je nepravdivý eufemizmus, pretože po potrate sa v tehotenstve pokračovať nedá. Okrem toho je potrat drastický úkon – v aktuálnom čase pre dieťa (niekedy aj pre matku), do budúcnosti (väčšinou) s drastickými následkami voči matke.

 3

Eva Grey: Chemický potrat nie je bezpečnejší ako chirurgický (Blog. 31. máj 2018.)4

V súvislosti s návrhom na sprísnenie vykonávania chirurgických potratov sa objavili názory, že chirurgické potraty treba nahradiť chemickými, ktoré sú vraj bezpečnejšie. Tieto názory nemajú oporu v serióznych vedeckých štúdiách.Ako to teda funguje?

Chirurgický potrat sa na Slovensku vykonáva dvoma spôsobmi.  Pri oboch sa najprv násilne rozšíri kŕčok maternice.  Následne sa ľudský zárodok odsaje pomocou odsávačky alebo vyškrabe pomocou ostrej kovovej lyžičky  – kyrety.  Po potrate majú ženy kŕčovité sťahy maternice a krvácanie.  Riziká zákroku sú spojené so samotnou anestézou pacientky.  Okrem toho hrozí žene krvácanie, infekcia, zriedkavé je prederavenie maternice, výnimočne je nutné vybrať celú maternicu (hysterectomia).  K možným neskorým komplikáciám patrí neplodnosť, nechcené spontánne potraty a predčasné pôrody ďalšieho dieťaťa (pre poškodenie funkcie krčka maternice).  Časť žien trpí po umelom potrate psychickými problémami – popotratovým syndrómom, ktorý môže viesť až k samovražde.

Chemický potrat, ktorý na Slovensku nie je zákonom povolený, sa najčastejšie vykonáva kombináciou dvoch látok.  Prvá látka – mifepriston (RU 486) – blokuje pôsobenie prirodzeného ženského hormónu progesterónu, čím spôsobuje odumretie vyvíjajúceho sa ľudského plodu v maternici. Druhá látka – prostaglandín misoprostol  – podaný 36-48 hodín po podaní mifepristonu, spôsobuje sťahy maternice, ktoré mŕtvy plod vypudia von z tela ženy.  V čase 14-21 dní od užitia mifepristonu sa žena musí dostaviť na kontrolu k lekárovi, ktorý preverí, či bol plod úplne odstránený. 

Celý proces trvá niekoľko hodín až dní, kedy žena prežíva pri plnom vedomí potrat svojho nenarodeného dieťaťa.  Počas neho ženy pociťujú bolestivé kŕče a krvácanie, ktoré trvá 12 i viac dní.  Medzi ďalšie nežiaduce účinky patria: nevoľnosť, vracanie, hnačky a bolesti hlavy.

Medzi vážne komplikácie chemického potratu patrí nezvládnuteľné krvácanie, ktorého riešenie si vyžaduje podanie liekov, transfúzií krvi alebo chirurgický výškrab maternice.  Vo veľkej fínskej štúdii trpelo takýmto krvácaním 15,6% žien, výškrab na zastavenie krvácania bol potrebný v 2,9% prípadov.   V 6,7% prípadov nedošlo k úplnému potrateniu plodu a jeho obalov a ženy museli podstúpiť ešte aj chirurgický potrat.

Bolo hlásených niekoľko prípadov smrti žien po takomto chemickom potrate v dôsledku infekcie a toxického šoku vyvolaného baktériou Clostridium sordellii.  Nebezpečné je, že niektoré zo smrteľných infekcií prebehli bez teploty, ktorá by upozornila na takúto závažnú komplikáciu.

Podľa príbalového letáka sa môžu tieto potratové preparáty používať do 63. dňa tehotenstva, kedy plod má založené všetky dôležité orgány, bije mu srdce a vyzerá ako malý človek.  Žena môže potratiť doma, na ulici, v autobuse…  Psychiatrické výskumy ukazujú, že u viacerých žien po takomto potrate sa rozvinula úzkosť, depresia a zníženie sebaúcty, s rizikom samovraždy.

Vedecké štúdie ukazujú, že chemický potrat nie je pre ženu bezpečnejší ani šetrnejší ako chirurgický potrat.  V oboch prípadoch ide o usmrtenie vyvíjajúcej sa ľudskej bytosti v lone matky.  V oboch prípadoch môžu mať ženy aj závažné fyzické alebo psychické následky.

Lieky a medicína by mali vždy chrániť zdravie a život matky i jej nenarodeného dieťaťa. 

5

 

Psychické problémy po potrate

„Mnoho žien po potrate vykazuje znaky depresie a iných ťažkostí, vrátane pocitu viny, straty sebaúcty, myšlienok na samovraždu, úzkosti, nespavosti, hnevu, sexuálnych problémov a nočných môr týkajúcich sa ich dieťaťa. Žena, ktorá bola na potrate, neraz tieto symptómy nespája s tým, čo sa stalo. Tieto dôsledky, ktoré sa môžu objaviť hneď alebo aj neskôr, sú dnes dobre známe a nazývajú sa „postabortívnym syndrómom“ (alebo „popotratovým syndrómom“). Postabortívny syndróm sa netýka len matky. Môže sa týkať aj jej blízkych: otca dieťaťa, súrodencov, atď.“6 Spúšťačom alebo dôvodom zintenzívnenia popotratových psychických problémov môžu byť podnety – ako vypočutie správ, prednášok či informácií o deťoch, o potratoch, o zabitom či nájdenom dieťati, ale aj zhliadnutie dieťatka v kočíku či dátum potratu alebo možného narodenia. Psychické problémy po potrate sa môžu aj somatizovať.

Súčasný liberálny meanstream však spochybňuje postabortívny syndróm a stále viac sa objavujú články o tom, že postabortívny syndróm neexistuje.

Ženy po potrate však po celom svete svedčia: „Keby sme len boli vedeli.“7

Na Slovensku ženám po potrate pomáha niekoľko organizácií, ako napríklad: Poradňa Alexis, Centrum pre rodinu v Banskej Bystrici duchovnými obnovami Ráchelina vinica, Zachráňme životy, Kontaktné infocentrum FEMINA, Áno pre život, n.o. a ďalšie.8 Viac informácií nájdete na internetovej stránke: https://www.cenapotratu.sk/ 

Na zamyslenie: Skutočný príbeh

Čo hovorí na potrat dieťa?

Boli sme vonku kamarátky – mamičky s deťmi – keď mi zazvonil telefón. Na linke bol jeden môj priateľ z opačnej strany republiky, ktorý ma poprosil o modlitbu. Vraj sa v ich spoločenstve dlhodobo modlia za jedného gynekológa, ktorý robí potraty a dnes sa s ním má stretnúť istý kňaz, aby sa s ním porozprával na túto tému. Ide už opakovaný pokus stretnúť sa a preto dnes pozýva viac ľudí, aby sa modlili za toho lekára. Zložila som telefón a poprosila som mamičky, aby sme sa pomodlili za gynekológa, čo robí potraty. V tom sa spomedzi nás ozval detský hlások malej Hanky: „Čo sú to potraty?“ Takmer bez zamyslenia jej odpovedám, že je to zákrok, keď sa zabije bábätko v brušku. Haničke vyskočili očká a s hrôzou sa pýta: „Kto ho zabije?“ „Lekár, Hanička“, odpovedám jej so stiahnutým hrdlom. „To je jeho zamestnanie?!,“ vyletela z nej bolestná, ale veľmi, veľmi trefná otázka.

 

Podnety na diskusiu – zopakovanie témy so žiakmi:

Čo je to potrat?

Aké potraty poznáme?

Aké techniky umelého potratu sa realizujú?

Aké následky po potrate môžu nastať a ako tieto problémy voláme?

Čo by malo byť úlohou liekov a medicíny?

Kde nájde žena alebo muž užitočné informácie, ak uvažuje o potrate?

 

1Embryo – do 8. týždňa, od 8. týždňa – plod. Vždy je to dieťa. Podľa „Bioetika pre všetkých“, s. 52.

2Aj keď to svetské zákony umožňujú. Na Slovensku sa môže zabiť dieťa v prenatálnom vývoji do 12. týždňa tehotenstva. Zákon 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti a Zákon 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva.

3Podľa Ramón, Lucas Lucas: Bioetika pre všetkých. s. 144

4Grey, E.: Chemický potrat nie je bezpečnejší ako chirurgický. Dostupné na https://cutt.ly/EvtlYge , 07.04.2021

5Odporúčané texty, svedectvo, film: Smrť 23-ročnej aktivistky v Argentíne za legalizáciu potratov po chemickom potrate (2021): https://cutt.ly/Vvs3Kdk ; Svedectvo Patrície Sandoval: https://cutt.ly/mvs3NFR ; Film a kniha Neplánované / UNPLANNED (podľa skutočnej udalosti); Scéna z filmu UNPLANNED o chemickom potrate: https://cutt.ly/fvdge1R

6Manuál bioetiky pre mladých. Fondation Jérôme Lejeune. KBS. Kanet.

7Manuál bioetiky pre mladých.