Súčasná veda stále viac upozorňuje, že príliš veľa umelých prísad, chémie a chemikálií, spôsobuje otravu pôdy, vody a v konečnom dôsledku škodí ľudstvu ako takému. Ináč to nie je ani s umelou antikoncepciou. Hormonálna antikoncepcia sa tiež užívaním dostáva do pôdy a vody a nie je vylúčené, že môže spôsobovať neplodnosť aj u tých ľudí, ktorí antikoncepciu neužívajú. Umelé antikoncepčné prostriedky – či už ide o mechanické alebo hormonálne – vždy so sebou prinášajú aj nežiadúce účinky. Dôležité je však hlavne uviesť, že antikoncepcia stojí na odmietaní života – na princípe antikoncepcie („anti-conception“ – proti počatiu) a/alebo na princípe aborcie (potratu). Abort (potrat) – už či je hneď po oplodnení (ak napr. tabletka zabráni uhniezdeniu oplodneného vajíčka) alebo dôjde k nemu neskôr (chirurgicky, chemicky – RU-486), vždy poznačí psychiku ženy a často aj psychiku muža. Potrat, ukončenie života dieťaťa, nenechá človeka bez následkov.

Prehľad umelej antikoncepcie a jej nežiadúcich účinkov1: (viac detailných informácií môžete nájsť na www.antikoncepcia.org)

Metóda

Princíp / Problémy / Nežiadúce účinky

Prezervatív alebo kondóm (aplikácia pred pohlavným stykom)

Nepraktický. Môže sa roztrhnúť. Málo účinný. Nie vždy zabráni prenosu chorôb.

Diafragma (okrúhly gumený disk, bráni prieniku spermií do maternice; aplikácia pred pohl. stykom; mechanický účinok

Podráždenie, alergie

Špongia (polyuretán. teliesko nasiaknuté spermícidami; proti spermiám; aplikácia pred pohlavným stykom)

Podráždenie, alergie, mení PH pošvy

Spermicídy (chemické látky vo forme čípkov, gélu, krému; aplikácia pred pohl. stykom; oslabuje alebo zabíja spermie)

Podráždenie, alergie, mení PH pošvy

Antikoncepčná tabletka (blokuje ovuláciu, spôsobuje zmeny v hliene, vajíčkovode a maternici)

Mení normálny rytmus organizmu. Môže spôsobovať nevoľnosť, krvácanie, väčšia predispozícia k vzniku nádorov.

Vnútromaternicové teliesko (fyzicky aj chemicky bráni uhniezdeniu embrya v maternici)

Krvácanie. Perforácie maternice. Infekcie. Riziko mimomaternicového tehotenstva.

Tabletka „Deň PO“ (72 hodín po pohlavnom styku; mení steny maternice a bráni uhniezdeniu oplodneného vajíčka)

Náhla zmena rytmu ženy a hormonálnej sekrécie. Krvácanie. Väčšie riziko nádorov.

Abortívna tabletka RU-486 (chemický potrat; tabletka s obsahom mifepristonu; napáda steny maternice a vyvoláva vypudenie embrya)

Silná nebezpečná látka po stránke fyzickej a hormonálnej. Krvácanie, silné kŕče. Psychické problémy.

Prostaglandíny (farmakologická látka buď priamo do brušnej steny al. tabletka al. gél do pošvy)

Zabraňuje vývinu embrya v maternici.

Krvácanie, hormonálne zmeny (Používa sa aj po 5. týždni tehotenstva)

Potrat

Zabitie a vypudenie embrya alebo plodu z maternice.

Fyziologické a psychologické zmeny v tele matky. Riziká typické pre chirurgické zmeny. Psychická trauma.

Vazektómia (u muža; zabraňuje prieniku mužského semena)

Rez, podviazanie alebo uzavretie semenovodu.

Väčšie riziko nádoru prostaty. Redukcia testosterónu a jeho vplyvu na organizmus.

Podviazanie vajíčkovodov (u ženy; bráni vajíčku dostať sa z vaječníka do maternice)

Rez, podviazanie alebo uzavretie vajíčkovodov.

Môže spôsobiť trvalú sterilitu a ektopickú (mimomaternicovú) graviditu. Psychické poruchy.

Nežiadúce účinky hormonálnej antikoncepcie 

„Hormonálne antikoncepčné tabletky obsahujú syntetické (chemicky vyrobené) ženské hormóny na ktoré reaguje ženský organizmus v mnohých prípadoch obranne (vytváraním antiethynil – estradiolových protilátok). Znížením množstva estrogénov v tabletke dochádza síce k zníženiu výskytu vedľajších účinkov, ale iba v oblasti menej závažných komplikácií. Závažné, často život ohrozujúce komplikácie sa však znížením množstva syntetických hormónov neznížili. (výskum francúzskych lekárov – V. Beaumont et.al.: Oral contraceptives, sex steroids inducing antibodies and vascular thrombosis; výsledok vychádzajúci z 1318 prípadov: Eur. Heart J. 1991)“ 2

Medzi závažné nežiadúce účinky patrí:

  • Tromboembolická choroba (trombóza, až po zástavu srdca)

  • Infarkt myokardu. Riziko úmrtia pre kardiovaskulárne ochorenia je u užívateliek HA zhruba 3-násobné. Toto riziko výrazne zvyšuje fajčenie, vysoký tlak, cukrovka, hyperlipidémia. Napr. žena fajčiarka užívajúca HA má 40-krát vyššie riziko infarktu v porovnaní so ženou rovnakého veku bez antikoncepcie

  • Hypertenzia (vysoký tlak)

  • Gastrointestinálne poruchy. Choroby žlčových ciest, nádor pečene, ischemické poškodenie hrubého čreva

  • Depresie

  • Karcinóm: hlavne riziko karcinómu prsníka, krčka maternice a zhubných nádorov pečene. Syntetické pohlavné hormóny môžu pôsobiť ako karcinogény (látky vyvolávajúce rakovinu) na plod matky ako aj na vlastnú užívateľku HA. Rovnako zhubné nádory semenníkov sa častejšie vyskytujú u mužov, ktorých matky v prvom mesiaci po počatí užívali HA.3

Podnety na diskusiu – zopakovanie témy so žiakmi:

Kto sa môže stať matkou?

Ako dlho trvá tehotenstvo?

Kedy vzniká život?

Kedy je geneticky určené pohlavie človeka?

Od čoho závisí pohlavie?

Koľko spermií a koľko vajíčok sa vytvorí za mesiac?

Koľko spermií bojuje o jedno vajíčko?

Kedy začína biť srdce človeku?

Čo znamená, že dieťa je dar – nie tovar, nie právo, nie telo ženy?

Čo robiť, aby tehotenstvo neprekvapilo pred svadbou?

Čo robiť, aby tehotenstvo neprekvapilo po svadbe?

Prečo je dobré počkať so sexom do svadby? Vymenuj aspoň 5 dôvodov.

Ktoré regulácie počatia sú lepšie – umelé alebo prirodzené? Prečo?

Aké prirodzené metódy plánovania rodičovstva poznáme?

Na akom princípe funguje hormonálna antikoncepcia?

Majú nejaké nevýhody/nežiadúce účinky prirodzené metódy počatia? Ak áno, aké?

Majú nejaké nevýhody/nežiadúce účinky umelé metódy počatia? Ak áno, aké?

Čo znamená, že je antikoncepcia abortívna?

Kde sa dajú nájsť užitočné informácie, ak tehotenstvo prekvapí?

1Podľa: Ramón, Lucas Lucas: Bioetika pre všetkých. 2010

2Laurinec, J.: Zdravotné riziká hormonálnej antikoncepcie. Dostupné na https://cutt.ly/6vtgKFV , 30.03.2021

3Laurinec, J. Zdravotné riziká hormonálnej antikoncepcie.