Čo ak tehotenstvo prekvapí?

Prenatálny vývoj človeka

Prečo je dobré počkať so sexom až do svadby?

So závislosťou na digitálnych technológiách môže úzko súvisieť závislosť na pornografii. Od klikania na zábavné stránky ku kliku na pornografiu je v podstate len krok. Závislosti na pornografii môže predchádzať závislosť na elektronickom médiu. V odvykacích sanatóriách sa dnes liečia aj 20-roční mladí ľudia, ktorí zo závislosti na „monitore“ – mobile, počítači, internete, prešli rovno na porno či drogy.

V tejto kapitole sa dotkneme problému masturbácie a pornografie, o ktorých metodický materiál Lencza, Ivanovej uvádza, že masturbácia je nežiadúce, skratové správanie, ktoré potiera podstatu sexuality v zmysle darovania sa. Sexualita má okrem plodivej veľmi dôležitú funkciu aj v tom, aby človek vyšiel zo seba a orientoval sa na lásku k druhému človeku, nie na autoerotiku. Masturbácia je pritom silno egocentrická a ohrozuje tú najdôležitejšiu úlohu človeka – „stať sa človekom medzi ľuďmi1. Mladým ľuďom je potrebné sprostredkovať pravdu o masturbácii a varovať, že môže spôsobiť návyk až závislosť na sebaukájaní, závislosť na pornografii, neschopnosť ejakulácie, neschopnosť mať riadny zdravý sexuálny život s partnerkou (partnerom), dokonca neplodnosť a psychické choroby (úzkosť, depresie), ktoré sa môžu somatizovať (choroby tela v rôznych prejavoch). Sexualita vo svojej prirodzenosti je orientovaná na vzťah s druhým človekom, zatiaľ čo sebaukájanie stavia do stredu seba samého a koncentruje sa len na vlastné uspokojenie. Ďalším rizikom je, že podkopáva sebaúctu človeka. Vhodnou prevenciou a pomocníkmi sú otvorenosť voči druhým ľuďom, pestovanie hodnotných priateľstiev, zaujímavé činnosti vo voľnom čase (napr. hudba), fyzická aktivita a šport, striedanie práce a odpočinku a vyhýbanie sa stimulujúcim erotickým podnetom.

Pornografia je ďalším nebezpečným fenoménom, ktorý môže ohrozovať mentálne zdravie človeka, okrem toho, že je vlastne klamstvom na ľuďoch a vytvára nereálne, zdeformované predstavy o sexualite, manželstve, o osobách opačného pohlavia: redukuje sexualitu na primitívne zjednodušené mechanické správanie, niekedy až deviantné, pohlavné vzťahy sú neosobné, anonymné, sexualita v nej slúži na rýchle odreagovanie hypersexuálnych osôb a na biznis. Dlhodobé sledovanie pornografie spôsobuje vážne deformácie sexuálneho správania, spôsobuje zníženie citlivosti na sexuálne podnety, konzumenta už normálny sex neuspokojuje, potrebuje násilie a perverznosti, spôsobuje inklináciu k sexu bez vzťahu. Tretina mužov vraj chce vyskúšať, čo videli, čo spôsobuje aj to, že vyvoláva hádku, až bitku v partnerských vzťahoch.2

Účinky pornografie na tých, ktorí ju sledujú, sú stále lepšie zdokumentované, a patria medzi ne fyziologické, finančné, emocionálne, mentálne a duchovné devastačné následky. Ľudia užívajúci pornografiu trpia často hlbokým pocitom hanby a narušenia sebaúcty, uzatvárajú sa do seba a mnohokrát uveria klamstvu, že Božie milosrdenstvo a cesta zo závislosti pre nich neexistuje.

S pornografiou sa často stretnú už aj deti a väčšinou sa s ňou prvýkrát stretnú náhodne. Príležitostné sledovanie pornografie však môže prerásť do závislosti a v kombinácii s masturbáciou priamo ovplyvňujú aj dráhy odmeny v mozgu.3 Existujú štúdie, ktoré hovoria, že sledovanie pornografie dokonca narúša krátkodobú pamäť.4 Sledovanie pornografie u dievčat môže prispieť k nízkemu sebavedomiu, poruchám príjmu potravy a k depresii.5

Nakoľko úlohou učiteľa, vychovávateľa, katechétu, rodiča či kňaza je dobre pripraviť mladého človeka aj na manželstvo, je potrebné – v prípade, ak je tento problém aktuálny, upozorniť na všetky spomínané riziká, ako aj na to, že sledovaním pornografie strácajú svoju nevinnosť a získavajú skreslený pohľad na sexualitu, manželstvo a vzťahy, na muža a ženu, strácajú schopnosť sebadarovania a sú náchylnejší na sex pred svadbou. Používanie pornografie v manželstve nemožno nikdy ospravedlniť. Rozvodoví právnici označili pornografiu za hlavnú príčinu u viac ako polovice rozvodov.6 Okrem zranenia, vnútorného dysbalansu a problémov spojených so závislosťou u konzumentov pornografie je potrebné upozorniť aj na to, že v pornografii ide o lož, ktorá sa deje na ľuďoch: herci, herečky sú zneužití pornopriemyslom, ponižovaní, častokrát znásilňovaní, vystavení riziku pohlavných chorôb i veľkým bolestiam. Až v osemdesiatich ôsmich percentách pornografie je násilie. V rakúskej brožúrke Sex und Sieben odkazuje mladým mužom bývalá pornoherečka a uzdravený zo závislosti na pornografii Phil Pöschl, aby si predstavili, že herečka je ich budúca manželka. Nikdy by to nedovolili.

Ak by ste sa opýtali mladých ľudí, ako si predstavujú ideálny vzťah spojený so sexuálnou intimitou, určite spomenú také slová ako je láska, spojenie, dôvera, dôvernosť, odovzdanosť, starostlivosť… Áno, sexuálna intimita u dozretého vzťahu znamená skutočné spojenie zamerané na tvorenie, prehlbovanie a upevňovanie lásky. Zatiaľčo pornografia znamená skutočné odpojenie od človeka, ktorého mám rád. A koniec-koncov aj od seba samého.

Problematika pornografie úzko súvisí aj so zdieľaním neželaných fotografií na sociálnych sieťach, čo môže viesť k detskej pornografii a v tragických prípadoch takéto zdieľanie obrázkov už viedlo aj k samovražde. Aj na toto je potrebné mladých ľudí upozorniť. Tí, ktorým pornografia ublížila, alebo ktorí sa túžia dostať spod závislosti na nej, majú k dispozícii mnohé prostriedky podpory. Nádej a šanca na oslobodenie vždy existuje:

 1. Zdôveriť sa blízkej osobe (nie si v tom sám). Nájdi si “sprievodcu”, ktorému budeš môcť zavolať vždy, keď na teba doľahne pokušenie.

 2. Vyhýbať sa príležitosti k zlyhaniu. Vždy nahradiť v pokušení chvíľku možného zlyhania inou aktivitou.

 3. Športovať.

 4. Oslobodenie od pornografie a masturbácie je každodenné rozhodnutie.

 5. Buďte trpezliví, vytrvalí a nenechajte sa odradiť. 7

Ak si veriaci – máš silné zbrane navyše:

 • Nájsť si duchovného sprievodcu;

 • Dôverovať v Ježišovo Milosrdenstvo. Prísť k Ježišovi, vyznať hriech;

 • Vedome sa zriecť (zriekať) tejto závislosti. NECHCIEŤ JU;

 • Čítať Sväté písmo. Každý deň. Učiť sa verše z Písma naspamäť; 8

 • Modliť sa. Prosiť Ducha Svätého o milosť a silu.

Ak si kresťan-katolík:

 • Pravidelne pristupovať k sviatostiam (sviatosť Zmierenia, Eucharistia). Vo sviatosti zmierenia v pravde vyznať svoj hriech. Veriť v Božiu Moc.

 • Prosiť aj svätých v nebi o príhovor. Ruženec, hoc sa zdá „zautomatizovaná“ modlitba, je veľmi silnou zbraňou.

Prednáškam a edukácii na tému pornografie sa venuje samostatný projekt Tlakový hrniec. Viac podnetov, informácií, videí a svedectiev na: tlakovyhrniec.sk. Taktiež možnosť pozvať si lektorov k tejto téme.

Podnety na diskusiu so žiakmi:

Čím sa líši masturbácia od normálneho sexu?

Čo môže spôsobiť masturbácia?

Čo je vhodnou prevenciou a pomocníkom?

Čo robiť, keď človeku hrozí závislosť na pornografii?

Aké zbrane navyše má kresťan?

1Lencz, L., Ivanová, E. 1995. Metodický materiál k predmetu etická výchova. s. 131

2Ibid, s.127-128

3Konferencia katolíckych biskupov USA. 2016. Stvor vo mne srdce čisté. Pastorálna reakcia na pornografiu.

4Laier, C. – Schulte, F.P. – Brandt, M. 2013. Pornographic Picture Processing Interferes with Working Memory Performance, The Journal of Sex Research 50.7. s. 642 – 652 In Konferencia katolíckych biskupov USA. 2016. Stvor vo mne srdce čisté. Pastorálna reakcia na pornografiu.

5Report of the APA Task Force on the Sexualization of Girls. American Psychological Association Public Interest Directorate Women’s Programs 750 First Street, NE Washington, DC 20002-4242. 66 s.

6Fagan, F.P. : The Effects of Pornography on Individuals, Marriage, Family, and Community. 2009. MARRI , Marriage and Religion Research Institute. Dostupné na: https://cutt.ly/MyWdNYL, 30.04.2020

7Konferencia katolíckych biskupov USA. 2016. Stvor vo mne srdce čisté. Pastorálna reakcia na pornografiu., taktiež 7 Spiritual Weapons to Battle Pornography

8Odporúčané biblické verše o čistote nájdete na konci knihy.