Božia výzbroj

Nech nik tebou nepohŕda preto, že si mladý; ale buď vzorom veriacim v slove, v správaní, v láske, vo viere, v čistote. 1 Tim 4,12

Bože, stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného.

Ž 51,12

Už chlapec dáva svojimi skutkami najavo, či je čisté a správne jeho konanie. Prís 20,11

Na nikoho prenáhlene nevkladaj ruky a nemaj účasť na cudzích hriechoch. Zachovaj sa čistý! 1 Tim 5,22

Lampou tela je tvoje oko. Ak bude tvoje oko čisté, bude celé tvoje telo vo svetle. Ale ak sa zakalí, bude aj tvoje telo vo tme. Daj si teda pozor, aby svetlo, čo je v tebe, nebolo tmou. Lk 11,34-35

Všetko robte bez šomrania a pochybovania, aby ste boli bezúhonní a úprimní, Božie deti bez hany uprostred zvrhlého a skazeného pokolenia; medzi ktorým svietite ako svetlá na svete. Flp 2,14-15

Lebo to je Božia vôľa, vaše posvätenie: aby ste sa zdržiavali smilstva a aby každý z vás vedel mať svoju nádobu vo svätosti a v úcte, nie v náruživej žiadostivosti ako pohania, ktorí nepoznajú Boha. 1 Sol 4, 3-5

Kto smie vystúpiť na vrch Pánov, kto smie stáť na jeho mieste posvätnom? Ten, čo má ruky nevinné a srdce čisté, čo nedvíha svoju dušu k márnosti a neprisahá falošne. Ž 24,3-4

Kto sa od tohto očistí, bude nádobou na vznešené ciele, posvätenou, užitočnou Pánovi, pripravenou na každé dobré dielo. 2 Tim 2,21

Lampou tela je tvoje oko. Ak bude tvoje oko čisté, bude celé tvoje telo vo svetle. Ale ak sa zakalí, bude aj tvoje telo vo tme. Daj si teda pozor, aby svetlo, čo je v tebe, nebolo tmou. Lk 11,34-35

Umŕtvujte teda svoje pozemské údy: smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadostivosť a lakomstvo, čo je modloslužba! Kol 3,5

A modlím sa za to, aby vaša láska čoraz viac rástla v pravom poznaní a vo všestrannom chápaní, aby ste vedeli rozoznať, čo je lepšie, a aby ste boli čistí a bez hany pre Kristov deň. Flp 1,9-10

Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.

Mt 5,8

Pokrop ma yzopom a zasa budem čistý; umy ma a budem belší ako sneh.

Ž 51,9

Žalm 51

Dávidov žalm. Zložil ho po hriechu s Betsabe, keď k nemu prišiel prorok Nátan.

Zmiluj sa, Bože, nado mnou

pre svoje milosrdenstvo

a pre svoje veľké zľutovanie

znič moju neprávosť.

Úplne zmy zo mňa moju vinu a očisť ma od hriechu.

Vedomý som si svojej neprávosti a svoj hriech mám stále pred sebou.

Proti tebe, proti tebe samému som sa prehrešil a urobil som, čo je v tvojich očiach zlé, aby si sa ukázal spravodlivý vo svojom výroku a nestranný vo svojom súde.

Naozaj som sa v neprávosti narodil a hriešneho ma počala moja mať.

Ty naozaj máš záľubu v srdci úprimnom

a v samote mi múdrosť zjavuješ.

Pokrop ma yzopom

a zasa budem čistý; umy ma

a budem belší ako sneh.

Daj, aby som počul radosť

a veselosť, a zaplesajú kosti, ktoré si rozdrvil.

Odvráť svoju tvár od mojich hriechov a zotri všetky moje viny.

 

Bože, stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného.

Neodvrhuj ma spred svojej tváre a neodnímaj mi svojho ducha svätého.

Navráť mi radosť z tvojej spásy a posilni ma duchom veľkej ochoty.

Poučím blúdiacich o tvojich cestách a hriešnici sa k tebe obrátia.

Bože, Boh mojej spásy, zbav ma škvrny krvipreliatia a môj jazyk zajasá nad tvojou spravodlivosťou.

Pane, otvor moje pery a moje ústa budú ohlasovať tvoju slávu.

Veď ty nemáš záľubu v obete, ani žertvu neprijmeš odo mňa.

Obetou Bohu milou je duch skrúšený; Bože, ty nepohŕdaš srdcom skrúšeným a poníženým.

Buď dobrotivý, Pane, a milosrdný voči Sionu, vybuduj múry Jeruzalema.

Potom prijmeš náležité obety, obetné dary a žertvy; potom položia na tvoj oltár obetné zvieratá.

Žalm 32

Blažený, komu sa odpustila neprávosť a je oslobodený od hriechu.

Blažený človek, ktorému Pán vinu nepripočíta a v ktorého mysli niet podvodu.

Pretože som mlčal, chradli mi kosti a celý deň som nariekal.

Veď vo dne i v noci doliehala na mňa tvoja ruka a ako v letných páľavách vysychala mi sila.

Vyznal som sa ti zo svojho hriechu a nezatajil som svoj priestupok. Povedal som si: “Vyznám Pánovi svoju neprávosť.”

A ty si mi odpustil zlobu môjho hriechu.

Preto každý nábožný bude sa modliť k tebe v čase tiesne. A záplavy veľkých vôd sa k nemu nepriblížia.

Ty si moje útočište, ochrániš ma pred súžením, zahrnieš ma radosťou zo spásy.

„Dám ti múdrosť a poučím ťa o ceste, ktorou máš kráčať;

poradím ti a budem ťa mať stále na očiach.

Nebuďte ako žrebce či mulice, ktoré nemajú rozum. Keď im chceš vložiť uzdu a zubadlo, nepodídu k tebe.“

Bezbožného stíhajú mnohé strasti; no dúfajúcich v Pána obklopí milosrdenstvo.

Radujte sa, spravodliví, v Pánovi a plesajte, jasajte všetci, čo máte srdce úprimné.

Sláva Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.

 

Modlitba pred vstupom na internet

Všemohúci večný Bože, ktorý si nás stvoril na Svoj obraz a nariadil si nám, aby sme všetko dobré, pravdivé a krásne, hľadali predovšetkým v božskej osobe Tvojho jednorodeného Syna, nášho Pána Ježiša Krista, prosíme Ťa, daj, aby sme, na orodovanie svätého Izidora, biskupa a učiteľa, na cestách internetom, viedli naše ruky a oči k tomu, čo je milé Tebe a každého človeka, ktorého stretneme, prijímali s láskou a trpezlivosťou. Skrze Krista nášho Pána. Amen.

Modlitba k bl. Carlovi Acutisovi

Nebeský Otče, ty si nám dal obdivuhodný príklad kresťanského života v blahoslavenom Carlovi, ktorý za základ svojho života považoval Eucharistického Krista a od neho čerpal silu do všetkého, čo mu život prinášal. K Ježišovi túžil svojím slovom a príkladom priviesť všetkých, s ktorými ho život spojil, aby aj oni v ňom objavili zmysel svojho života.

Na príhovor našej nebeskej Matky, Panny Márie, ktorú si tvoj služobník Carlo tak veľmi ctil a aj na jeho príhovor ťa prosím o túto milosť… (môžeš povedať svoju prosbu). A okrem toho aj o pravú vieru, hlbokú nádej, obetavú lásku, príkladný kresťanský život, horlivosť v evanjelizácii a o šťastnú hodinu smrti, aby som sa po skončení tejto pozemskej púte mohol v nebi radovať s tebou a so všetkými svätými, lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.