K faktorom, ktoré ovplyvňujú naše názory, naše zmýšľanie a správanie, nepochybne patria digitálne technológie. Tie sa stali takou neodmysliteľnou súčasťou nášho života, že niekedy nám hrozí, že sa stanú našimi pánmi namiesto toho, aby nám slúžili.

V tejto krátkej kapitole budú zhrnuté niektoré fakty o závislosti na mobile, o tom, ako fungujú sociálne siete a ako ostať v tomto priestore slobodný. Väčšina informácií v tejto časti pochádza z knihy Krotitelia displejov od Slávky Kubíkovej.1

Štatistika používania mobilov:

Niektoré deti dostávajú mobil už vo veku štyroch rokov. Vo veku 7 – 8 rokov vlastní mobil 31% detí, vo veku 9 – 11 rokov vlastní mobil 63% detí, u 12 – 13 ročných má mobil 77 % detí , vo veku 14 – 15 rokov vlastní mobil takmer každé dieťa (90 %).2

Ako a na čo deti mobil používajú?

 • 26 % detí vykazuje závislosť na elektronických médiách

 • 31 % detí chatuje (četuje) s cudzími ľuďmi

 • 41% si pozerá stránky o drogách

 • 64 % detí si prezerá erotické stránky.

 

 

 

Zlepšujú videohry logiku?

Pôvodne sa predpokladalo, že áno a tak sa videohry zdokonaľovali: najprv 2D, potom 3D, neskôr 4D (3D plus vôňa, vietor, dážď). Až sa došlo k tomu, že najdokonalejšia 4D hra je tá v realite: vonku, s kamošmi, v lese, na bicykli – rozhovory tu a teraz. Návrat späť. Návrat „domov“, k podstate, ku koreňom. Návrat tam, keď sme žili zdravo.

Čo sa deje v našom mozgu, keď „scrollujeme“ stránky sociálnych sietí, keď hráme videohru?

Vylučuje sa v našom mozgu (v hypotalame) neurohormón DOPAMÍN, ktorý sa vylučuje pri príjemných aktivitách (fyzická aktivita, príjem potravy, sex, drogy). DOPAMÍN dáva odpoveď na drogovú závislosť – spôsobuje mechanizmus vzniku drogovej závislosti. Človek urobí aktivitu, ktorá mu je príjemná → vylúči sa dopamín → znova urobí aktivitu, ktorá mu je príjemná → vylúči sa dopamín.

 

 

… a dostávame sa do začarovaného kruhu.

Človek nedokáže bez drogy prežiť. Siaha po nej stále častejšie. To isté sa s nami deje, čo sa týka mobilu, internetu: ráno – prvý pohyb – ruka siaha po mobile; cez prestávku, po vyučovaní kontrolujeme mobil; na zastávke autobusu v ruke mobil, v autobuse v ruke mobil a „checkujeme“ internet… Zvykli sme si na okamžitú – instantnú odmenu a odvykli sme si namáhať sa.

Keď nedosahujeme hladinu dopamínu, nenájdeme správu, status, ktorý sme čakali; dostali sme málo lajkov…, nastávajú psychické problémy, abstinenčné príznaky, aj poruchy správania: smútok, agresia, nervozita, opustenie sa, frustrácia, zúfalstvo, pocit samoty… Ak sa človek našiel v týchto príznakoch, atakuje ho závislosť.

Čím môžeme nahradiť vylučovanie dopamínu cez internet?

ŠPORT – pohyb, skauting, tanec, osobné vzťahy, čítanie, učenie sa cudzích jazykov, hra na hudobnom nástroji, ručné práce…

 

Ako GAME-vývojári vyvíjajú, zdokonaľujú hry?

Medzi firmami „sa vedú kruté vojny o očné zreničky“ – neľútostný boj o ovládnutie pozornosti detí tým, že sa majú vyrábať najhypnotizujúcejšie a najnávykovejšie produkty. Firmy vyvíjajúce hry si najímajú najlepších neurológov a neurobiológov, ktorí na game-testerov namontujú elektródy: ak hráči nevykazujú v priebehu pár minút od začiatku hry dostatočne vysoký tlak (potrebujú dosiahnuť 180 na 120 /alebo 140/ ) a ak sa dostatočne nepotia, vrátia hru vývojárom, aby ju prerobili. Hry sú teda zámerne vyrábané tak, aby vyvolávali závislosť.3

Prečo asi? – na to netreba hľadať dlho odpoveď.

Ale ako fungujú a zarábajú sociálne siete? Akým spôsobom majú z toho zisky sociálne siete, keď sú zadarmo? Facebook mal v r. 2018 výnosy takmer 56 miliárd dolárov. Ako, keď je to zadarmo?

Firmy nás sledujú: naše statusy, naše vyhľadávania a cielene nám ponúkajú produkty, ktoré nás zaujímajú (kolieskové korčule? bicykle? mobily? JBL? alebo mamičky – postieľky? hračky, oblečenie? nosiče? zdravú stravu? atď.)… a my na to klikáme a všetko sa o nás ukladá.4

A čo má za následok závislosť?

 • nie sme schopní sústrediť sa (už vôbec nie na dlhšie texty)

 • nedokážeme čítať knihy

 • ťažko sa nám učí.

U malých detí:

 • neskôr rozprávajú

 • majú omnoho chudobnejšiu slovnú zásobu

 • v budúcnosti budú mať veľké problémy s učením, s koncentráciou.

 

Ako k digitálnym technológiám pristupujú/pristupovali najväčší digitálni génovia?

Zakladateľ Wikipedie – Jimmy Wales, zakladateľ Facebooku – Mark Zuckerberg, zakladateľ Microsoftu – Bill Gates, zakladateľ Amazonu – Jeff Bezos – navštevovali školu zameranú na praktické zručnosti, učenie sa reálnemu životu (Montessori). Bez digitálnych technológií. Všetci títo „techno-guru“ hrali na hudobných nástrojoch, čítali knihy, študovali klasické jazyky. Môžeme oponovať, že v čase ich detstva neboli digitálne technológie k dispozícii. Na druhej strane je táto informácia argumentom, že k tomu, aby z našich synov (či dcér) vyrástli geniálni programátori, nepotrebujú (vedieť) hrať na mobile hry od šiestich rokov.

 

Steven Paul Jobs: spoluzakladateľ Apple Inc. a jedna z vedúcich osobností počítačového priemyslu. V rozhovore s novinárom z r. 2010 – keď prvé apellovské tablety dorazili do obchodov:

Novinár Nick Bilton: „Takže Vaše deti iPad milujú?“

Steve Jobs: „Ešte ho nepoužívajú. Doma dávame deťom vo vzťahu k technológiám hranice.“ (Odpoveď Steva Jobsa z r. 2010, keď jeho deti mali 6 – 17 r.)5

 

 

1Kubíková, S. 2019. Krotitelia displejov. Postoj Media

2Kubíková, S. 2019. Krotitelia displejov.

3Kubíková, S. 2019. Krotitelia displejov.

4K tejto téme odporúčaný dokument: The Social Dilemma. Sociálna dilema.

5New York Times: Steve Jobs Was a Low-Tech Parent: (článok z r. 2014 – spomienka novinára na rozhovor so S. Jobsom z r. 2010, keď ešte S. Jobs žil) https://www.nytimes.com/2014/09/11/fashion/steve-jobs-apple-was-a-low-tech-parent.html , dostupné 30.03.2021

Ako sa teda odtrhnúť od mobilu? Od hry? Od internetu?

Rozprávky sa končia koncom (zvoncom), ale tu nič nenaznačuje, že by sme mali skončiť. Práve naopak: povzbudenie do ďalšej hry, ešte jedno „čeknutie“. Ako to skončíme? Kto nám dá „zvonec“ na konci?

Môžeme si ho svojím rozhodnutím dať my samy.

Tipy – ako dosiahnuť slobodu od elektronických médií:

5 pravidiel k SLOBODE

 1. Odstráň si z plochy mobilu aplikácie, ktoré ťa rušia, alebo aspoň si ZRUŠ NOTIFIKÁCIE

 1. Telefónu nájdi doma svoje miesto a ty sa uč na inom mieste

 1. Nemaj telefón v ruke ani na stole, keď sa s niekým rozprávaš – UPREDNOSTŇUJ OSOBNÝ KONTAKT

 1. Vyhraď si presný čas /presné časy/ na informácie z internetu

 1. Rozhodni sa pre „DETOX“ aj na niekoľko dní. Čítaj knihy.

Sv. Izidor Sevillský (6. st.) patrón internetu a užívateľov počítačov

Vyučoval ľud, písal knihy, vysvetľoval pravdy viery. Túžil, aby každý, kto chce, sa mohol dostať k informáciám a tak sa snažil medzi ľudom pestovať vzdelanosť.

Jeho najvýznamnejšie dielo – Etymologiarumucelený zborník informácií z rozmanitých oblastí života a vedy je paralelou k internetu.

(Patronát potvrdil v roku 2001 počas púte do Španielska pápež Ján Pavol II.)

Bl. Carlo Acutis (21. st.)

patrón programátorov (zatiaľ nepotvrdený)

Mal priateľov, zbožňoval počítače, programoval na vysokej úrovni, vytváral webové stránky a denne sa venoval strihu videa. Carlo bol tak zanietený pre informatiku, že jeho priatelia, ba dokonca i dospelí inžinieri, ho považovali za génia. Ako 14-ročný zozbieral eucharistické zázraky sveta a urobil z toho výstavu. Modlieval sa ruženec a denne chodil na svätú omšu, prinášal obety. Dobrovoľnícky sa venoval pomoci núdznym či aktivitám s deťmi alebo staršími. Zomrel ako 15-ročný.

 

 

Podnety na diskusiu so žiakmi:

Čo môže byť dôvodom k deviantnému sexuálnemu správaniu?

Môže sa stať pornografia závislosťou?

Môže sa stať človek závislý na mobile? Na internete?

Ak áno, dá sa z tejto závislosti vymaniť?

Ako? Vymenuj aspoň 3 spôsoby, ako sa dostať zo závislosti na pornografii, a 3 spôsoby, ako sa dostať zo závislosti na internete, mobile.

Ako sa prejavuje vnútorná krása?

Aké sú tipy na dosiahnutie a zachovanie vnútornej a vonkajšej krásy?