Je našou kľúčovou povinnosťou naučiť deti, aký význam má ľudská sexualita. Deti môžeme učiť sebaovládaniu už od útleho veku.

 • Chráňme svoje domovy.

 • Venujme pozornosť technológiám a všímajme si obsah toho, čo sledujú naše deti.

 • Oboznámme sa s filtrujúcimi softvérmi, ktoré tiež môžu ochrániť naše rodiny.

 • Buďme ostražití a monitorujme internetový a televízny obsah primerane veku.

 • Rozprávajme sa s deťmi. Buďme s nimi. Budujme si s nimi vzťah odmalička. Rozprávajme sa s nimi na túto tému pokojne, v dôvere a s láskou v istote, že u nás nájdu prijatie.

 • Buďme príkladom a učme deti cudnému životu.

 • Naučme mladých ľudí, že niektoré internetové stránky sú nevhodné a hriešne. Buďme pripravení vysvetliť dôvody, prečo sú neprípustné. Nechajme sa formovať a viesť Duchom Svätým.1

Boh nás miluje a Jeho Milosrdenstvo je väčšie ako naše hriechy.2

Rady mladým

 • Budujte priateľstvá s ľuďmi rovnakého pohlavia. Toto sú priateľstvá, ktoré nám pomáhajú budovať našu identitu, naše „ja“. Priateľstvá, ktoré nás učia radosti, láske, vzťahom, empatii i vzájomnej pomoci. Priateľstvá, ktoré nás sprevádzajú po celý život, aj vtedy, keď vstúpime do manželstva.

 • Ak si chalan a máš pocit, že sa Ti páčia chlapci, vôbec to nemusí znamenať, že si „homosexuál“. Rovnako, ak si dievča a máš pocit, že sa Ti páči nejaké dievča, neznamená to, že si „lesba“. Ak toto prežívaš, nemusí to znamenať nič výnimočné ani zlé. Teraz len prechádzaš tzv. homoerotickou fázou, ktorá je prechodná, dočasná a súvisí s dospievaním a ktorá takmer u všetkých ľudí do obdobia dospelosti zanikne. Toto obdobie je dôkazom, že hľadáš ideál, pozitívny mužský či ženský vzor vo svojom vlastnom pohlaví, s ktorým by si sa chcel, chcela stotožniť. Je prirodzené obdivovať vlastnosti iných ľudí.

 • Možno vnímaš, že sa v Tvojom tele teraz deje jedna veľká hormonálna búrka, revolúcia (mení sa tvoj vzhľad, tvoja postava i hlas). Toto všetko hýbe aj Tvojou mysľou. Prechádzaš obdobím revolúcie v každej oblasti, hormóny hľadajú svoju rovnováhu. Preto teraz nerob žiadne vážne uzávery. Toto nie je čas na vážne rozhodnutia. V tomto období si nedávaj nálepku „lesba“ alebo „gej“. Dozrievanie človeka, po psychologickej aj fyziologickej stránke (vrátane vývoja mozgu) končí až okolo 26. roku. Dovtedy nerob žiadne vážne rozhodnutia ohľadom Tvojej identity ani sexuálnej orientácie.

 • Žiadny vedecký výskum nepotvrdil, že homosexualita je nemenná alebo vrodená.

 • Ak máš nebodaj niekedy pocit, že chceš svoje pohlavie prispôsobiť tomu, ako sa cítiš, vedz, že pohlavie sa nedá zmeniť. Môže sa hormonálnou liečbou niečo potlačiť alebo spustiť, chirurgicky sa môže niečo odstrániť alebo vymodelovať, avšak geneticky sa pohlavie NEDÁ zmeniť. Dá sa len niečo napodobniť. Nikdy preto nesiahni po myšlienkach na zmenu pohlavia, aby si nebol nešťastný, aby si nebola nešťastná. Práve naopak: utvrdzuj sa v kráse svojho pohlavia: najkrajšie na Tebe je to, že si sa narodila ako žena alebo že si sa narodil ako muž.

 • PS: Pracujte na svojej vnútornej kráse. Vnútorná krása sa totiž prejavuje navonok. Potom budete zaručene príťažliví 😊.

A ako dosiahnuť a udržať si vnútornú krásu?

 1. Dbaj o svoj duchovný život – denne si dopraj čas stíšenia, čas s Bohom.

 2. Nemaj v srdci hnev. O druhých ľuďoch zmýšľaj dobre.

 3. Všímaj si potreby druhých a pomáhaj im.

Letáčik pre mladých, kde sú zhrnuté rady týkajúce sa sexuálnej identity. 3

Obr. 3: Vonkajšia strana letáčika pre mladých (formát na tlač). Autor: Renáta Ocilková; Grafické spracovanie: Lenka Brutovská

Obr. 4: Vnútorná strana letáčika pre mladých (formát na tlač). Autor: Renáta Ocilková; Grafické spracovanie: Lenka Brutovská

1Konferencia katolíckych biskupov USA. 2016. Stvor vo mne srdce čisté. Pastorálna reakcia na pornografiu.

2Iz 1,18: Poďte, vyjasnime si to!“ hovorí Hospodin. „Keby boli vaše hriechy ako šarlát, zbelejú sťa sneh, a keby boli červené ako purpur, budú ako vlna. (SEB)

3V prípade záujmu si môžete objednať letáčik pre mladých na adrese: leonie.ocilkova@gmail.com