Táto časť ponúka výber z Metodického materiálu k predmetu etická výchova od Lencza, Ivanovej s tým zámerom, aby pedagógom poskytla podnety na rozhovory či prácu so žiakmi.

Ponímanie rodiny v metodickom materiáli k etickej výchove (1995)

Sexualita človeka podľa Metodickej príručky L. Lencza a E. Ivanovej

Sexuálna výchova v metodickej príručke k etickej výchove