Pomoc mladým pri nežiadúcom (nielen sexuálnom) správaní

Čo ak tehotenstvo prekvapí? Prenatálny vývoj človeka Prečo je dobré počkať so sexom až do svadby? So závislosťou na digitálnych technológiách môže úzko súvisieť závislosť na pornografii. Od klikania na zábavné stránky ku kliku na pornografiu je v podstate len krok. Závislosti na pornografii môže predchádzať závislosť na elektronickom médiu. V odvykacích sanatóriách sa dnes liečia aj […]

Transsexualizmus

Dnešné spoločensky priaznivé prostredie pre zmenu pohlavnej identity, rodu či pre homosexuálnu príťažlivosť môže vytvárať dojem, že v prípade pochybnosti o pohlavnej identite je vhodné a možné zmeniť si pohlavie. Je potrebné pravdivo informovať a zdieľať vedecké fakty, že pohlavie sa nedá zmeniť. Zmena pohlavia sa dá iba napodobniť. Dá sa hormonálnou liečbou niečo potlačiť alebo spustiť (rast poprsia, […]

Rozdielnosť mužov a žien

Fakty o pohlaví Geneticky je pohlavie determinované okamihom oplodnenia v závislosti od toho, či je v oplodňujúcej spermii prítomný Y-chromozóm alebo X,1 pohlavie je teda určené momentom počatia. Existujú 2 biologické pohlavia: akákoľvek bunka ľudského tela nesie len DNA muža alebo ženy (kúsok kosti, vlasov, nechtov, atď.). Pohlavie je biologicky vymedzená nemenná charakteristika – sme muž alebo žena. […]

“sexuálna výchova” vs. Výchova k manželstvu a rodičovstvu

Je našou kľúčovou povinnosťou naučiť deti, aký význam má ľudská sexualita. Deti môžeme učiť sebaovládaniu už od útleho veku. Chráňme svoje domovy. Venujme pozornosť technológiám a všímajme si obsah toho, čo sledujú naše deti. Oboznámme sa s filtrujúcimi softvérmi, ktoré tiež môžu ochrániť naše rodiny. Buďme ostražití a monitorujme internetový a televízny obsah primerane veku. Rozprávajme sa s deťmi. Buďme s […]

Prečo sex až po svadbe?

Prečo je dobré počkať so sexom do svadby? Predmanželská zdržanlivosť vytvorí dobré podmienky na to, aby vzťah nestál len na sexe a na erotickej príťažlivosti, ale aj na priateľstve sŕdc a súzvuku duší. Predmanželská zdržanlivosť je tréningom a prípravou na manželskú vernosť. Pre prípravu na manželstvo a učenie sa zrelému vzťahu je potrebné zažívať vo vzťahu aj „každodennú […]