Prečo nie sú dobré umelé regulácie počatia?

Súčasná veda stále viac upozorňuje, že príliš veľa umelých prísad, chémie a chemikálií, spôsobuje otravu pôdy, vody a v konečnom dôsledku škodí ľudstvu ako takému. Ináč to nie je ani s umelou antikoncepciou. Hormonálna antikoncepcia sa tiež užívaním dostáva do pôdy a vody a nie je vylúčené, že môže spôsobovať neplodnosť aj u tých ľudí, ktorí antikoncepciu neužívajú. Umelé antikoncepčné prostriedky – […]

Tehotenstvo

Túto kapitolu si môžete prečítať v knihe MLADÝM PRAVDU Renáty Ocilkovej. Súvisiace kapitoly: Prenatálny vývoj človeka  Čo ak tehotenstvo prekvapí? Prečo je dobré počkať so sexom až do svadby? BIO-EKO prirodzené plánovanie rodičovstva Prečo nie sú dobré umelé regulácie počatia?

Prenatálny vývoj človeka

Túto kapitolu si môžete prečítať v knihe MLADÝM PRAVDU Renáty Ocilkovej. Informácie o prenatálnom vývoji dieťaťa môžete nájsť aj na 4life.sk

Homosexuálna príťažlivosť

Pod termínom „homosexualita“ rozumieme výhradnú (výlučnú) alebo prevládajúcu citovú, erotickú a sexuálnu preferenciu (príťažlivosť) k osobám rovnakého pohlavia. Je dôležité rozlišovať medzi homosexualitou ako výlučnou, či prevládajúcou náklonnosťou k osobám toho istého pohlavia a homosexuálnym správaním. Podľa prieskumov v USA1 asi 15% chlapcov a 10% dievčat má počas dospievania homosexuálnu skúsenosť, je to však prechodný jav, ktorý […]

Prenájom materníc

Túto kapitolu si môžete prečítať v knihe MLADÝM PRAVDU Renáty Ocilkovej. 1Odporúčaný film k tejto téme: Google Baby, Dokument HBO. Dostupné na: https://www.youtube.com/watch?v=Os930vRWl9Q