Fakty o manželstve

Dr. Mark Regnerus, asociovaný profesor Texaskej univerzity v Austine (University of Texas at Austin) viedol komparatívny sociálny vedecký projekt New Family Structures Study (Štúdia o nových rodinných štruktúrach), v ktorom porovnával rodinné podmienky a dopad na deti v rôznych oblastiach života v závislosti od toho, v akej rodine dieťa žije. Mark Regnerus zrealizoval veľký výskum na vzorke 15 000 respondentov vo veku […]

Rovnosť mužov a žien (gender teória)

Na počiatku sme boli stvorení ako muž a žena. Rovnocenne. Boh dal ženu mužovi na pomoc. Takú pomoc, ktorá mu je podobná. (porov. Gen 2,18). Žene dal navyše právo a moc byť darkyňou života. Ľudstvo však hriechom pokrivilo nielen pohľad na Boha, ale aj pohľad na ženu. Žena sa stala menejcennou, bez možnosti prístupu k určitým miestam v chráme, […]

Umelé oplodnenie

Túto kapitolu si môžete prečítať v knihe MLADÝM PRAVDU Renáty Ocilkovej.  

Riziká a zlo umelého potratu

Potrat (abort – z lat. „aborior“ – zomrieť pred narodením) je predčasná smrť embrya alebo plodu počas jeho prenatálneho vývoja1. Rozoznávame spontánny a umelý potrat. Spontánny potrat je bez úmyselného zavinenia, bez zásahu človeka a nie je tam morálna vina. Napriek tomu môže rodina po spontánnom potrate prežívať bolesť, smútok. Príčiny sú často nepredvídateľné, niekedy vychádzajú z anomálií embrya […]

BIO-EKO prirodzené plánovanie rodičovstva, cyklus ženy

Prirodzené metódy regulácie počatia Metóda Princíp (príp. nevýhody) Dojčenie (spôsobuje vylučovanie hormónov, kt. odďaľujú ovuláciu) Odďaľuje ovuláciu, ale jej nezabraňuje Sledovanie teploty (ovulácia vyvoláva zvýšenie bazálnej teploty) Zdržanie sa pohlavného styku počas ovulácie (v prípade snahy o oddialenie počatia). Rytmus (Určovanie plodných dní pomocou matematických/štatistických výpočtov; dnes aj pomocou mobilných aplikácií) Zdržanie sa pohlavného styku počas […]