Reprodukčný systém ženy a plánovanie rodičovstva

Prirodzenou súčasťou vyučovania o pohlavnej identite môžu byť informácie z biológie i psychológie o reprodukčnom systéme ženy. Pri vyučovaní o cykle ženy je vhodnejšie vyučovať dievčatá a chlapcov oddelene. Ak to nie je možné, treba zdôrazniť, že aj muž má poznať cyklus ženy kvôli tomu, aby žene lepšie rozumel, vedel s ňou vhodne komunikovať, aby v manželskom vzťahu poznal nálady ženy a rozumel […]