Výchova k zdravým vzťahom a  súvisiace otázky: poznatky, podnety a usmernenia pre prácu s deťmi a mladými

Mladí ľudia sú dnes konfrontovaní s otázkami zmyslu a pôvodu života, ako aj identity človeka viac ako inokedy. Nové na tomto zápase je to, že sa posúva do nižších ročníkov a už na základnej škole sa stretávame s otázkami od detí týkajúcimi sa nielen vzniku života, sexuality, ale aj pohlavnej identity a jej zmeny, sexuálnej príťažlivosti a vzťahov hetero, ale aj […]

Inšpirácie k Výchove k manželstvu a rodičovstvu z vybraných krajín

Potrebu až nevyhnutnosť naučiť mladých ľudí žiť vo vzťahoch a v manželstve si uvedomujú odborníci – pedagógovia, psychológovia, lekári i rodičia naprieč krajinami. Otázkou sexuality sa zaoberajú ministerstvá školstva i zdravotníctva, ako aj Svetová zdravotnícka organizácia. Každá vyspelá krajina sa však snaží nájsť svoju vlastnú cestu, ktorá by najviac vyhovovala aktuálnym podmienkam a výzvam života mladých. V tejto príručke sa budeme […]

Výchova v otázke sexuality na Slovensku po páde komunizmu

Od začiatku 90-tych rokov 20. storočia sa na Slovensku viacerí odborníci, na čele s PaedDr. Ladislavom Lenczom, začali angažovať v službe na ochranu a posilnenie rodiny formou vzdelávania v školách. Projekt Etická výchova Ladislava Lencza bol už v roku 1992 odborne veľmi dobre konsolidovaný. Ladislav Lencz s manželkou Teréziou založili Nadáciu pre etiku a výchovu a cez ňu realizovali vzdelávanie aj […]

Podnety pre pedagógov podľa Lencza

Táto časť ponúka výber z Metodického materiálu k predmetu etická výchova od Lencza, Ivanovej s tým zámerom, aby pedagógom poskytla podnety na rozhovory či prácu so žiakmi. Ponímanie rodiny v metodickom materiáli k etickej výchove (1995) Sexualita človeka podľa Metodickej príručky L. Lencza a E. Ivanovej Sexuálna výchova v metodickej príručke k etickej výchove